Varför lära sej?

  • Transcendental Meditation har unika effekter som faktiskt ingen annan meditationsteknik ger. I en meta-analys (dvs. en sammanslagning av ett antal undersökningar som lett till ett totalresultat) visade det sig att TM var den enda teknik som var mer effektiv emot ångest, än placebo. Ingen annan meditationsform eller avslappningsteknik som testades hade samma effekt, och koncentration visade sig ha en negativ effekt.
  • TM ökar bevisligen stresstoleransen och därigenom sjunker stressnivån. Vid en genomgång av olika mentala tekniker fann en amerikansk medicinprofessor nyligen att Transcendental Meditation var den enda teknik som medförde en varaktig stressreduktion. Läs mer under TM:s effekter.
  • Utövande av tekniken har inte bara en tillfällig effekt, utan utvecklar dig som människa. TM har bevisligen en unik förmåga att utveckla en samordnad hjärnfunktion som är förknippad med växande kreativitet, intelligens, stabilt inre lugn, känslomässig balans, en ökad känsla av välbefinnande mm.
  • Denna meditationsform förbättrar bevisligen hälsan på ett allsidigt sätt. Bl.a. visar forskning i USA att tekniken minskar utnyttjande av sjukförsäkringen. Skillnaden har varit upp till 50-70 procent jämfört med kontrollgrupper. Läs mer under TM:s effekter.
  • Ovan nämnda effekter är ett axplock av sammanlagt över 600 studier som bekräftar att TM är en unik och effektiv teknik. Läs mer under TM:s effekter.
  • TM bygger på en avancerad och djupgående kunskap om medvetandet och naturlagarna.
  • Transcendental Meditation  grundar sig på flertusenårig praktisk erfarenhet av medvetandeutveckling och har de senaste 50 åren lärts ut till över 6 miljoner människor i de flesta länder i världen.
  • Transcendental Meditation lärs ut på ett standardiserat och samtidigt individuellt anpassat sätt av lärare som genomgått en grundlig utbildning. Läs hur en kurs går till på Hur lär jag mig TM?
  • TM kan enkelt praktiseras var som helst och när som helst.  För att uppnå de väldokumenterade effekterna räcker det med 20 minuter två gånger dagligen.
  • Transcendental Meditation är inte “business”, utan lärs ut av en ideell organisation utan vinstintresse. Svenska TM-organisationen är en del av en ideell internationell organisation som sedan 50 år verkat för att bidra till en bättre livskvalitet i samhället och en fredligare värld.

För att läsa mer om TM, besök vår Nationella hemsida på www.tm-meditation.se