Läs mer

Läs mer på den officiella hemsidan för Transcendental Meditation Sverige på:

www.tm-meditation.se

Läs mer om Läkare som rekommenderar Transcendental Meditation på:

www.tmdoctors.info