Effekter av TM

TM:s effekter har bevisats av mer än 600 vetenskapliga studier som gjorts på över 200 forskningsinstitut och universitet i ett 30-tal länder världen över. Fler studier har gjorts på TM än på någon annan meditationsform.

1. Förbättrad mental förmåga

 • Ökad intelligens
 • Bättre minne
 • Ökad kreativitet
 • Ökad användning av dolda hjärnresurser etc.

2. Bättre hälsa

Den djupa vila som uppnås under TM är effektivare än sömn, och leder till att djupt liggande stress och spänningar frigörs från nervsystemet.

 • Normalisering av högt blodtryck
 • Lägre biologisk ålder
 • Kortare insomningstid
 • Sänkta hälsovårdskostnader etc.

3. Förbättrade relationer:

Med Transcendental Meditation börjar stress och spänningar försvinna ur vårt nervsystem och vi blir lugnare och mer harmoniska. Vårt förhållande till omgivningen förbättras och vi börjar se saker på ett mer positivt sätt.

 • Minskad stress
 • Ökad självkänsla
 • Ökat inre lugn
 • Förbättrade relationer mellan anställda etc.

4. TM skapar en fredligare värld:

En fredlig värld bygger på fredliga individer. Harmoniska människor sprider harmoni omkring sig. Åtskilliga vetenskapliga studier har funnit att Transcendental Meditation, utövat i grupp, även har en effekt på hela samhällen.

Vetenskapligen väldokumenterade effekter

Collected Papers - Resarch on the Transcendental Meditation Program

Det finns just nu sex volymer med vetenskapliga undersökningar på TM:s effekter, och fler undersökningar publiceras ständigt i vetenskapliga tidskrifter världen över.

 

För att hitta mer detaljerad information om dessa studier, besök vår nationella hemsida: tm-meditation.se/effekter-av-tm